טיפול בעסקאות, בפרויקטים בתחום הנדל"ן (מקרקעין) בישראל

בתחום זה, שהינו התחום הבולט והמוביל במשרדנו, טיפלנו ואנו מטפלים מדי שנה בפרויקטים רבים בהיקפים גדולים, בכל תחומי הנדל"ן המוכרים בישראל, ובכל סוגי העסקאות והחוזים, וזאת לרבות בהסכמים השונים שבין הגורמים המשתפים פעולה בפרויקטפרויקטים אלה, על כל סוגיהם.

אנו מלווים באופן אינטנסיבי, פרויקטפרויקטים מורכבים ומשמעותיים של שחקני נדל"ן גדולים ובולטים בישראל, רבות חברות ציבוריות ופרטיות, על כל שלביהם – החל משלב הבדיקות הראשוניות ורכישת הקרקע; דרך שלב השבחת הקרקע, הייזום ושינויי הייעוד; עבור להתקשרויות עם מוסדות פיננסיים ושותפים; ועד לשלב התכנון-הקמה-בנייה-שיווק, בין אם במכירת הזכויות והשטחים, ובין אם בהשכרתם ובניהולם ארוך-הטווח.

צוות משרדנו מיומן והינו בעל ניסיון רב בכל סוגי העסקאות המורכבות בתחום הנדל"ן, ובכלל זה עסקאות קומבינציה; עסקאות מכר בדרך של חלוקת תמורות; הסכמי שיתוף וחלוקה; חכירות כדרך של חלוקת מקרקעין; הסכמים להעמדת הון עצמי; פרויקטים למכירת יחידות ("שוק חופשי" ו – "מחיר למשתכן"); פרויקטים להשכרת יחידות; פרויקטים של ייעודים משולבים, הקמת מרכזים מסחריים, השכרתם וניהולם; עסקאות בתחום המלונאות (הסכמים לניהול בתי מלון, השכרת בתי מלון וכן השכרת שטחים מלונאיים) ; ועוד.

אנו ידועים במומחיותנו, להפוך כל עסקה מורכת ומסובכת, לעסקה ישימה, פשוטה ומהירה.

בתחום העסקאות האמור, אנו עוסקים בצורה אינטנסיבית בכל סוגי העסקאות והפרויקטים, ובכלל זה בתחומים המפורטים מטה:

פרויקטים למכירת יחידות מגורים ומשרדים

בתחום זה אנו מטפלים בפרויקטפרויקטים למגורים מכל הסוגים, ובכלל זה לבנייה רווייה וצמודת קרקע. אנו מלווים פרויקטפרויקטים כאלה בכל שלביהם כאמור לעיל, לרבות בטיפול במטלות הלקוח כ"חברה משכנת", רישום הבתים המשותפים ורישום זכויות על שם כל הגורמים הרלוונטיים.

במסגרת הטיפול בפרויקטים, קיימת במשרדנו מומחיות בטיפול גם בפרויקטים שמבוצעים במתכונת "מחיר למשתכן", לרבות פרויקטים משולבים עם יחידות הנמכרות ל"שוק החופשי" ופרויקטים בשילוב ייעודים..

קניונים ומרכזי מסחר

משרדנו מטפל בקניונים ומרכזי מסחר רבים בישראל, בהיקף של עשרות אלפי מ"ר וידוע כמשרד מוביל בתחום זה. בתחום זה אגור במשרדנו ניסיון וידע עצומים, ואנשינו העוסקים בתחום הינם חברים של כבוד בשורה הראשונה של העוסקים בתחום, בישראל.

הגם שהמשרד מתרכז בענף משפטי זה בייצוג ה"צד" של בעלי מרכזי המסחר ("המשכיר"), מייצג משרדנו בתחום זה גם רשתות קמעונאיות, ובכלל זה רשת אופנה בינלאומית מובילה וידועה.

נכסים מניבים אחרים – משרדים, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי אבות ואחרים

אנו מטפלים בכל הקשור ברכישה, תכנון, בנייה, שיווק וניהול של מאות אלפי מ"ר של נכסים מניבים בישראל, מכל הסוגים.

פרויקטים להתחדשות עירונית (פינוי בינוי / תמ"א 38)

במשרדנו מחלקת התחדשות עירונית המטפלת בעשרות רבות של עסקאות תמ"א 38 (חיזוק), תמ"א 38 (הריסה ובניה) ועסקאות פינוי ועיבוי בינוי. למשרדנו ניסיון רב בליווי פרויקטים הן מטעם בעלי דירות והן מטעם יזמים, החל משלב הבדיקות המקדמיות וגיבוש ההיתכנות הראשונית לפרויקט ועובר לשלב השלמת הפרויקט, מסירת הדירות החדשות לבעלי הדירות והשלמת רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ו/או מנהל מקרקעי ישראל.

למשרדינו ניסיון מצטבר ועשיר גם בקידום הליכי תכנון ובניה ובטיפול בהתמודדות מול "דיירים סרבנים" בפרויקטים מסוג זה. אנו סבורים כי עסקאות בתחום ההתחדשות העירונית, המאופיינות במספר רב של צדדים ומשתנים שיש להתחשב בהם, בדינמיות ובשינויים רגולטוריים תכופים, מצריכות יכולות בינאישיות גבוהות בהבנת הרגישויות והצרכים של הצדדים, ויכולת לגשר על הפערים שבין היזמים לבעלי הדירות, זאת מעבר להבנה בתחום המשפטי, ואת היכולות הללו ניתן למצוא בצוות משרדנו, המטפל בפרויקטים אלה.

קבוצות רכישה

משרדנו טיפל בקבוצות רכישה רבות הן בתחום המגורים והן בתחום הלוגיסטיקה; אנו מוכרים היטב בשוק קבוצות הרכישה ובקרב נציגי הבנקים המתמחים בתחום, כגורם מיומן ומקצועי הנמצא בשורה הראשונה של העוסקים בתחום.

הסכמי קבלנות, תשתית, פיתוח, מתכננים ויועצים

כחלק מהטיפול הכולל בפרויקטפרויקטים גדולים, אגור במשרדנו ניסיון וידע רב, גם בכל הקשור בהסכמי קבלן ראשי/קבלני משנה; הסכמי תשתית; הסכמי פיתוח עם רשויות; הסכמי יועצים, מפקחים, אדריכלים; וכיוצא באלה.

מלונאות

בתחום המלונאות, מייצג משרדנו רשתות בתי המלון בישראל, בעלי מלונות, וכן גורמים נוספים בענף, ואנו מציעים ללקוחותינו בתחום זה את מכלול השירותים המשפטיים הקשורים בכך, לרבות ברכישה ובמכירה של בתי מלון; טיפול בהסכמי הניהול; הסכמי שכירות על מאפייניהם המיוחדים בתחום המלונאות; הסכמי זיכיון עם רשתות בינלאומיות; דיני עבודה והטיפול הכולל בעובדים; הסכמי שכירות ומתן הרשאה בשטחים השונים בבית המלון; ובכל הקשור בהיבטי הנדל"ן ה"רגילים" והמיוחדים לענף זה.

טיפול בעסקאות מימון מורכבות

במשרדנו קיים ניסיון רב וידע, בכל הקשור בעסקאות מימון מורכבות.

צוותנו טיפל בעסקאות מימון רבות בהיקף גדול ביותר, גם כאלה הקשורים לפרויקטפרויקטים ולעסקאות הנדל"ן המטופלים על ידי משרדנו (ליווי בנקאי סגור במתכונת של construction loan, מימון והלוואות "מזנין", העמדת הון עצמי ובטחונות עבור יזם, ועסקאות מימון בכל מתכונת מוכרת אחרת), אך גם בעסקאות מימון מורכבות ייחודיות וייעודיות, המבוצעות שלא אגב עסקת נדל"ן או פרויקטפרויקט מסויים.

ראוי לציין בתחום זה, כי משרדנו ייצג חברת אחזקות ציבורית ישראלית גדולה ומוכרת, בעסקאות הראשונות שנעשו בישראל למימון באמצעות קרנות המנוף, וזאת בהיקף של מאות מליוני שקלים.

תרומה לקהילה

בקינן, חיים ושות' מאמינים כי למשרד עורכי דין החובה המוסרית והאזרחית לשרת את הקהילה, ואנו גאים לעשות זאת.